Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v. Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab…

Skatterådgivning

Vi skal alle aflevere en selvangivelse hvert år, personer som selskaber. Det er vigtigt for os og vore kunder, at dette gøres rettidigt og korrekt. Dybest set er skat en omkostning, og gode økonomer er omkostningsbevidste. Derfor er planlægning og overblik over skattemæssige konsekvenser af vore handlinger altid påkrævet…

Iværksætter

Skal du starte virksomhed! Få overblik over muligheder og konsekvenser. Møller-Jensen Revision tilbyder 1-2 timer gratis rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, hvor vi kan drøfte alle relevante forhold, herunder…

Årsregnskab

Hvad enten dit selskab er underlagt revisionspligt eller ej, så skal der fortsat hvert år indsendes en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fra og med regnskabsår der begynder den 31. januar 2012 eller senere, skal årsrapporten endvidere indleveres elektronisk i det såkaldte XBRL format…

Bogføring og løn

Som en naturlig del af vore ydelser, yder vi bogføringsassistance til kunder som ønsker dette. Bogføringsassistancen omfatter varetagelse af den løbende bogføring, herunder opgørelse og indberetning af moms, udskrivning af balance og kontokort for periodens poster m.v….

Generationsskifte

Vi bliver ikke yngre. Ejerlederen vil uvægerligt på et tidspunkt skulle tage stilling til virksomhedens videreførelse under en ny ejer og en ny ledelse. Det handler om sikring af virksomhedens fremtidige drift eller måske salg heraf, såvel som overdragelse af formue til næste generation…

Kontakt os her…

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Nyheder

photo-1450101499163-c8848c66ca85

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016.

photo-1448932223592-d1fc686e76ea

NYHEDSBREV – MARTS 2016

Kære kunder og samarbejdspartnere

I forlængelse af vor flytning og navneskift har vi fornøjelsen af at udsende nyhedsbrevet DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for regnskab, revision og skat.

mac-glasses

ACONTOSKATTER FOR SELSKABER

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2015 kan ske helt frem til den 1. februar 2016. Men for indbetalinger, der sker efter den20. november 2015, skal der betales et tillæg.

Rentesatser for selskabsskat for indkomståret 2015

Rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2015 offentliggøres først den 15. december 2015.

  • 1
  • 2