Årsregnskab

Hvad enten dit selskab er underlagt revisionspligt eller ej, så skal der fortsat hvert år indsendes en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fra og med regnskabsår der begynder den 31. januar 2012 eller senere, skal årsrapporten endvidere indleveres elektronisk i det såkaldte XBRL format.

Personlige virksomheder skal ikke indsende regnskaber, men vil som oftest skulle aflevere et i banken og kan endvidere blive afkrævet et regnskab af SKAT.

Møller-Jensen Revision sikrer udarbejdelse af regnskaber og årsrapporter som altid lever op til lovgivningens krav.

Vort nye system til udarbejdelse af årsrapporter, CaseWare ©, sikrer høj integration mellem revision og regnskabsudarbejdelse og de øvrige ”revisorprodukter” som protokoller og selvangivelser m.v. med henblik på nedbringelse af omkostningerne og samtidig forøgelse af kvaliteten.