Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v. Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab…

Skatterådgivning

Vi skal alle aflevere en selvangivelse hvert år, personer som selskaber. Det er vigtigt for os og vore kunder, at dette gøres rettidigt og korrekt. Dybest set er skat en omkostning, og gode økonomer er omkostningsbevidste. Derfor er planlægning og overblik over skattemæssige konsekvenser af vore handlinger altid påkrævet…

Iværksætter

Skal du starte virksomhed! Få overblik over muligheder og konsekvenser. Møller-Jensen Revision tilbyder 1-2 timer gratis rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, hvor vi kan drøfte alle relevante forhold, herunder…

Årsregnskab

Hvad enten dit selskab er underlagt revisionspligt eller ej, så skal der fortsat hvert år indsendes en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fra og med regnskabsår der begynder den 31. januar 2012 eller senere, skal årsrapporten endvidere indleveres elektronisk i det såkaldte XBRL format…

Bogføring og løn

Som en naturlig del af vore ydelser, yder vi bogføringsassistance til kunder som ønsker dette. Bogføringsassistancen omfatter varetagelse af den løbende bogføring, herunder opgørelse og indberetning af moms, udskrivning af balance og kontokort for periodens poster m.v….

Generationsskifte

Vi bliver ikke yngre. Ejerlederen vil uvægerligt på et tidspunkt skulle tage stilling til virksomhedens videreførelse under en ny ejer og en ny ledelse. Det handler om sikring af virksomhedens fremtidige drift eller måske salg heraf, såvel som overdragelse af formue til næste generation…

Kontakt os her…