Velkommen til

En kombination af personligt engagement, højt fagligt niveau og dygtige samarbejdspartnere gør Møller-Jensen Revision til et godt alternativ til de store revisionshuse.

Belligende centralt i Helsinge

…og betjener ca. 400 kunder i Nordsjælland og Københavnsområdet.

Seriøs og uhøjtidelig

Vi er meget seriøse i alle forhold, men forsøger at være det på uhøjtidelig facon.

Vores ydelser

Årsregnskab

Hvad enten dit selskab er underlagt revisionspligt eller ej, så skal der fortsat hvert år indsendes en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fra og med regnskabsår der begynder den 31. januar 2012 eller senere, skal […]

Bogføring og løn

Som en naturlig del af vore ydelser, yder vi bogføringsassistance til kunder som ønsker dette. Bogføringsassistancen omfatter varetagelse af den løbende bogføring, herunder opgørelse og indberetning af moms, udskrivning af balance og kontokort for periodens […]

Generationsskifte

Vi bliver ikke yngre. Ejerlederen vil uvægerligt på et tidspunkt skulle tage stilling til virksomhedens videreførelse under en ny ejer og en ny ledelse. Det handler om sikring af virksomhedens fremtidige drift eller måske salg […]

Iværksætter

Skal du starte virksomhed! Få overblik over muligheder og konsekvenser. Møller-Jensen Revision tilbyder 1-2 timer gratis rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, hvor vi kan drøfte alle relevante forhold, herunder: • Valg af den mest hensigtsmæssige […]

Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v. Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab. En revisionspåtegning uden forbehold indebærer, […]

Skatterådgivning

Vi skal alle aflevere en selvangivelse hvert år, personer som selskaber. Det er vigtigt for os og vore kunder, at dette gøres rettidigt og korrekt. Dybest set er skat en omkostning, og gode økonomer er […]

Kontakt os her