Generationsskifte

Vi bliver ikke yngre. Ejerlederen vil uvægerligt på et tidspunkt skulle tage stilling til virksomhedens videreførelse under en ny ejer og en ny ledelse.

Det handler om sikring af virksomhedens fremtidige drift eller måske salg heraf, såvel som overdragelse af formue til næste generation.

Mange hensyn spiller ind for familie, virksomhed og medarbejdere og det er som regel en stor fordel, at planlægge det i levende live, når vi har mulighed for det.

Planlægning af generationsskiftet kan medvirke til at sikre, at ejerens ønsker tilgodeses mest muligt med hensyn til overdragelse af ledelsesansvaret i virksomheden såvel som formuen.

Det er afgørende for ejerens og familiens fremtidige disponible indkomst og dermed også tilværelsen efter at have overladt virksomheden til næste generation.

Møller-Jensen Revision har medvirket ved mange generationsskifter, med henblik på at sikre en optimal skattemæssige position og sikring af formuen. Overdragelser uden planlægning kan udløse likviditetskrævende skatte- og afgiftstilsvar, som bør minimeres mest muligt.

Dette kan i nogle tilfælde afhjælpes ved anvendelse af skattefrie omstruktureringsmodeller, udskydelse af beskatning ved succession og sikring af hensigtsmæssig struktur fremadrettet.