Iværksætter

Skal du starte virksomhed! Få overblik over muligheder og konsekvenser. Møller-Jensen Revision tilbyder 1-2 timer gratis rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, hvor vi kan drøfte alle relevante forhold, herunder:

• Valg af den mest hensigtsmæssige virksomhedsform
• Bogføring, moms og skat
• Selskabs- og regnskabsmæssige konsekvenser
• Udarbejdelse af budgetter
• Finansiering – og møde i banken
• Løbende drift
• Registrering hos myndigheder m.v.