Skatterådgivning

Vi skal alle aflevere en selvangivelse hvert år, personer som selskaber. Det er vigtigt for os og vore kunder, at dette gøres rettidigt og korrekt.

Dybest set er skat en omkostning, og gode økonomer er omkostningsbevidste. Derfor er planlægning og overblik over skattemæssige konsekvenser af vore handlinger altid påkrævet.

Korrekt og rettidig skatterådgivning sikrer den optimale skattemæssige stilling for ejer, virksomhed og medarbejder.

Vi anvender markedets førende skatteberegningsprogrammer og, efter behov, eksterne eksperter til mere komplicerede områder, såvel som vi løbende følger med i udviklingen i skattelovgivningen bl.a. via obligatorisk efteruddannelse og relevant faglitteratur m.v.

Vi har stor erfaring med generationsskifte, omstruktureringer af virksomheder, herunder omdannelse af personlig virksomhed til selskab, holdingselskabsstiftelse, spaltninger og fusioner m.v. såvel som virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen og beskatning af ejendoms- og aktieavancer m.v.

Møller-Jensen Revision benytter sig bl.a. af Revitax , som er et af landets førende skatterådgivningsfirmaer, til særligt komplicerede forhold.